Bližší podmínky k rybolovu

TISK v pdf => Bližší podmínky Všemina

Bližší podmínky pro výkon rybářského práva na sportovním revíru Všemina

1.) Denní doba lovu:

                  Od 1. prosince do 30. dubna - 6:00 do 20:00

                  Od 1. května do 30. listopadu - 0:00 do 24:00 non-stop

 2.) Nejmenší a největší lovná délka ryby:

Kapr obecný 40 - 65cm

Amur bílý  50 - 70cm

Lín obecný 30 - bez omezení

Siven, pstruh duhový i obecný 25 - bez omezení

Štika obecná - hájená celoročně

Candát obecný - hájen celoročně

Okoun říční - hájen celoročně

Vyza velká, Jeseter - hájen celoročně

Plotice obecná - hájen celoročně

Perlín ostrobřichýhájen celoročně

Sumec velký - Nesmí být vrácen zpět do vody, volat správci nebo porybnému.

3.) Lovící je povinen:

 • před započetím lovu zapsat datum do povolenky k lovu (platí i u denních a týdenních povolenek). Nezapsání data do povolenky bude považováno za „lov bez povolenky“!
 • v případě přisvojení ulovené ryby z předešlého dne lovu, doplnit údaje o ulovené rybě (týdenní a celoroční povolenka)
 • přeškrtnout řádek i s políčkem „POZNÁMKA“, pokud si žádnou rybu nepřisvojil.
 • v případě přerušení lovu v průběhu dne doplnit údaje o přisvojené rybě (pokud byla přisvojena) nebo přeškrtnout řádek i s políčkem „POZNÁMKA“. Při opětovném příchodu k vodě ve stejný den, zapsat znovu stejné datum na nový řádek v povolence.
 • při přerušeném lovu v průběhu dne dodržet denní limit lovu - tzn. přisvojit si rybu jen stejného druhu, kterou ulovil před přerušením lovu (pokud si ji přisvojil) - viz bod VIII.
 • ihned zapsat druh a délku ryby, kterou uloví a chce si ponechat, (délka ulovené ryby se měří položením ryby na měřidlo a od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve a to v přímce k měřidlu)
 • použít vezírek nebo sak, pokud chce uchovat přisvojené ryby živé.
 • umožnit kontrolu ulovené a zapsané ryby v povolence v den lovu ke kontrole
 • 4.) Při lovu v tomto revíru je zakázáno:

 

 • nešetrně zacházet s ulovenou rybou (tahání ryby po břehu, házení ryby z výšky do vody, apod.).
 • používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných.
 • lovit elektrickým proudem.
 • lovit z pláže v době od 30. 5. do 15. 9. (úsek označen v terénu tabulemi).
 • lovit v úseku sypané hráze s výjimkou lovu na umělou mušku, muškaření a přívlače.
 • ponechat si více kusů ryb, než stanoví denní limit - viz bod VIII - porušení se trestá odebráním povolenky.
 • lovit v jiný čas, než je stanovená doba lovu - viz bod I - porušení se trestá odebráním povolenky.
 • darovat ulovenou a nezapsanou rybu druhé osobě - porušení se trestá odebráním povolenky.
 • zaměňovat rybu uchovanou ve vezírku nebo saku za rybu následně ulovenou.
 • používat jakékoliv označení lovného místa na hladině.
 • lovit z člunu nebo jiného plavidla.
 • uchovávat živou rybu v nádobách různého typu a tvaru.

 

5.) Způsoby lovu:

a) Lov na položenou a plavanou:

Je povolen celoročně.

Při tomto lovu smí být používány nejvýše 2 udice o dvou návazcích (jednoháček). Držitelé zlevněné mládežnické povolenky za 1000kč do 15 let smí lovit pouze na jednu udici

K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu, a to v takové kvalitě a kvantitě, aby neohrozila kvalitu vody.

b) Lov dravých ryb:

Je povolen celoročně metodou chyť a pusť. V době hájení candáta bude zákaz lovu v trdlišti (bude značeno cedulemi) a v blízkosti candátích hnízd (označeno bójkami).

Lov pouze přívlačí pomocí jedné udice, prut je držen v ruce. Smí se používat jen jedna montáž tvořena lankem nebo podobným materiálem (odolná pletená šňůra, atd.) zakončena umělou nástrahou. Jiná udice nesmí být nastražena.

 c) Lov lososovitých ryb přívlačí a na umělou mušku

Je povolen celoročně. Zákaz lovu v trdlišti (označeno cedulemi) a v blízkosti candátích hnízd (označeno bójkami).

Lov pomocí jedné udice. Prut je držen v ruce

6.) Chování při lovu:

 • Při lovu na položenou, plavanou je nutné, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m.
 • Při lovu přívlačí nebo na umělou mušku je nutné dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 20 m, nedohodnou-li se na kratší vzdálenosti.
 • Při lovu na dva pruty je lovící povinen omezit vzdálenost mezi jednotlivými pruty maximálně na 3 metry.
 • Po ukončení lovu je lovící povinen si uklidit nejbližší okolí místa k lovu. Totéž je povinen učinit před započetím lovu a dále zde udržovat pořádek!!!

 

7.) Povinné vybavení:

 • platná povolenka
 • bližší podmínky pro výkon rybářského práva na komerčním revíru Všemina
 • metr
 • podběrák
 • vyprošťovač háčků (peán)
 • vezírek nebo sak pro uchování živé ryby
 • umělé, neoslňující světlo pro osvětlení místa k lovu (při zhoršených světelných podmínkách a v noci)
 • podložka pod ryb

 

8.) Počet ponechaných ryb na l povolenku (platí i pro mládež do 15 let):

 • denní limit - l ks kapra nebo l ks amura nebo 2 ks lína nebo 3 ks lososovité ryby. Jiné druhy ryb, které ve výčtu nejsou uvedené, jsou celoročně hájené. Tento denní limit je pro každého držitele povolenky závazný! Kombinace není možná.
 • povolenka denní: viz denní limit
 • povolenka třídenní: l ks kapra nebo l ks amura nebo 2 ks lína nebo 3 ks lososovité ryby
 • povolenka týdenní: 2 ks kapra, 1 ks amura, 6 ks lososovité ryby, 4 ks lína (při dodržení denního limitu!)
 • povolenka celoroční: 20 ks kapra nebo amura, 20 ks lososovité ryby, 10 ks lína (při dodržení denního limitu!)

 

Důležité upozornění: Po naplnění denního limitu může lovící lovit dál, ale ulovené ryby musí pouštět a nesmí je zaměňovat! Platnost denní povolenky je jeden kalendářní den. Při vyčerpání limitu ulovených ryb u týdenní nebo roční povolenky si lovící může zakoupit povolenku novou.

9.) Hájené druhy ryb

 • Candát, štika, okoun, vyza velká, jeseter, plotice, perlín
 • tyto druhy jsou hájeny celoročně!!

 

10.) Noční lov

V době od 1. 5. do 31.10 je povolen lov non-stop

11.) Lov mládeže:

Mládež může lovit na jeden prut, ale má možnost zakoupit si dospělou povolenku a lovit na dva pruty stejně jako dospělý rybář. Mládež má stejná práva i povinnosti jako dospělý lovící.

Dospělý lovící, držitel povolenky, může v rámci svého oprávnění provádět praktickou výuku rybolovu mládeže do 8 let včetně.

12.) Kontrola výkonu rybářského práva:

Při podezření ze spáchání přestupku vůči „Bližším podmínkám výkonu rybářského práva sportovního revíru Všemina“ je lovící povinen na vyzvání rybářské stráže pro revír Všemina, předložit k nahlédnutí obsah brašen, vaků, kbelíků apod. Pokud bude rybáři odebrána povolenka k lovu za hrubý přestupek vůči těmto „Bližším podmínkám...“, nebude mu v aktuálním roce dovoleno zakoupit si povolenku k lovu na revír Všemina. Pokud bude lovícímu za přestupek vůči „Bližším podmínkám...“ odebrána povolenka „firemní přenosná“, bude jeho jméno nahlášeno majiteli povolenky a nebude mu umožněno ji nadále v daném roce využívat. Důležité upozornění: Lovící zakoupením povolenky na revír Všemina stvrzuje, že byl seznámen s dokumentem „Bližší podmínky pro výkon rybářského práva na komerčním revíru Všemina“ a bude se jimi řídit.

13.) Prodej povolenek

 • Sekretariát MRS PS Zlín - každé pondělí 15:00 - 17:00. po telefonické domluvě
 • Prodej krátkodobých povolenek (denní, třídenní, týdenní): Online – www.vseminarybolov.cz                           
 • Cukrárna na náměstí Slušovice
 • Kancelář ČRS Vsetín

Povolenky nutně odevzdávejte zpět do schránky připevněné pod tabulí u hráze přehrady nebo kancelář MRS PS Zlín.

Důležité upozornění: Pro účast na rybářských závodech pořádaných na sportovním revíru Všemina je zapotřebí zakoupit si zvláštní povolenku. Totéž platí i pro zimní rybolov „na dírkách“ - viz Bližší podmínky pro lov na dírkách

14.) Kontakty

 • Správce revíru Všemina: Michal Butnikošarovski tel.: 723 927 816
 • Vedoucí RS: Tomáš Löffelmann tel.:725 949 819